MÜYORBİR’den ‘Canlı Müzik’ Çağrısı

HABERLER

‘İSTANBUL ŞARKI YARIŞMASI’ BAŞLIYOR!

Tarihi önemi ve coğrafi güzellikleri yönünden bir “Dünya Şehri” olan İstanbul önemli bir müzik etkinliğine, ulusal bir şarkı yarışmasına kavuşuyor.

 

 

İlk yılında ‘İstanbul Şarkıları’ temasıyla gerçekleşecek yarışma, 23 Temmuz – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yenikapı alanında düzenlenecek İstanbul Festivali kapsamında ilk adımını atacak. 13 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi yapılacak büyük finalde, senfonik bir orkestra eşliğinde 12 finalist eser popüler yorumcularıyla sahne alacak ve bu heyecan dolu müzik ziyafeti ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak. 

 

Yarışma takvimi:

 

·        Eserlerin Teslim Tarihi: 6 – 10 Haziran 2022 Aralığı 

·        Ön Jüri Toplantısı: 20/21 Haziran 2022  

·        Finalist Eserlerin Açıklanması: 23 Haziran 2022 

·        Büyük Final: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 

 

Simgesel ödüllerin yanı sıra ilk üç dereceye verilecek parasal ödüller şu şekilde planlanmıştır: 

1.     Beste : 200 bin TL 

2.     Beste : 100 bin TL 

3.     Beste : 50 bin TL 

 
Bilgi için e-posta: info@turkerorganizasyon.com


İSTANBUL ŞARKILARI YARIŞMASI

Ş A R T N A M E

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yarışmanın teması, amaç ve kapsamı:

Madde: 1-

Yarışmasını teması, amaç ve kapsamı:

Madde: 1-

İstanbul Şarkıları Yarışması, Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV), Türker Reklamcılık & Organizasyon ve Focus işbirliğiyle düzenlenen “Ulusal Bir Şarkı Yarışmasıdır”.

İSTANBUL ŞARKI YARIŞMASI’nın teması bu yıl “İstanbul Şarkıları Yarışması” adıyla İstanbul’un tarihi ve çağdaş özellikleri gözetilerek yazılacak müzik eserlerinden oluşacaktır. YARIŞMA’da söz ve beste birlikte bir bütün olarak müzik eseri sayılır, şarkı bazında söz/beste ayrımı yapılmaz. Eser, sözü ve müziği ile birlikte, bir bütün şeklinde; eser (şarkı) olarak yarışır.

Yarışmaya katılan ve finale kalan müzik eserleri (şarkılar) icracı sanatçılarca icra edilecek olmakla birlikte, Yarışmada icracı sanatçılar (solistler, yorumcular) yarışmazlar, eserler yarışır.

 

Yarışma Şartnamesi Ve Yürütülmesi:

Madde: 2-

Yarışma oluşturulacak bir “Düzenleme Kurulu” tarafından bu şartname hükümlerine göre düzenlenecek ve yürütülecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARI DEĞERLENDİRECEK KURULLAR:

 

Ön Jüri:

Madde: 3-

Ön Jüri bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve 7 üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Ön Jüri üyeleri Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

Ön Jüri’nin Görevi:

Madde: 4-

Ön jüri bu şartname gereğince yapıtları, birbirlerine göreceli olarak müzikal üstünlükleri yönünden inceleyerek; toplam 12 yapıtın Büyük Finale katılmalarına karar verir.

 1. Finale bırakılacak 12 yapıt (müzik eseri); MESAM, MSG’ye kayıtlı profesyonel bestecilerin ürettiği besteler arasından seçilecektir. Çağdaş Popüler Müzik kavramına göre bestelenecek eserler ve içerdiği sözler bir Dünya Kenti olan İstanbul’un tarihi ve çağdaş özellikleri gözetilerek üretilecektir. Üretilecek bestelerin senfonik bir orkestra ile seslendirileceği bilinmelidir.
 2. Ön Jüri, değerlendirmesinden sonra, finale kalan 12 yapıta yedek olarak 2 yapıt (müzik eseri) daha seçer.

Ön Jüri’nin Çalışma Yöntemleri:

Madde: 5-

Ön jüri’nin çalışmalarında aşağıdaki yöntemler izlenir.

 1. Ön Jüri, başkanının; başkanının yokluğunda; başkan yardımcısının çağrısı ile toplanır ve yönetiminde çalışır.
 2. Ön Jüri, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
 3. Ön Jüri, Finale kalacak yapıtları belirlemek için toplandığında, her jüri üyesine, Ön Jüri Başkanı ve yetkili kılınan kişi / kurum tarafından imzalanmış birer derecelendirme kağıdı verilir.
 4. Yarışmaya katılan yapıtlar, kayıt numarasına göre, Ön Jüri tarafından dinlenir ve toplantıya katılan her jüri üyesi, önündeki derecelendirme kağıdına her yapıt için, önce rakamla daha sonra yazıyla bir derecelendirme numarası verir.
 5. Derecelendirme puanları 30 ile 100 arasında verilir. Kesirli puan verilmez, verilenlerin kesiri dikkate alınmaz. Rakamla yazı arasında fark olursa yazı dikkate alınır.
 6. Ön Jüri üyelerine verilmiş olan derecelendirme kağıtları toplandıktan sonra; Ön Jüri Başkanı, Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilisi ve jüri sekreteri ile birlikte derecelendirmeyi sonuçlandırılacaktır.
 7. Değerlendirme Kurulu değerlendirmeyi şöyle yapar;
 8. ga) Her yapıta verilen derecelendirme puanlarından en yükseği ve düşüğü iptal edilir. Eğer iki jüri üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen puanlar eşitse ve en yüksek, ya da en düşük puanı bunlar oluşturuyorlarsa, bunlardan sadece birinin iptaline karar verilir.
 9. gb) Her yapıta verilen ve iptal edilmemiş derecelendirme puanları ayrı ayrı toplanır.
 10. gc) Tüm yapıtlar, toplam en yüksek derecelendirme puanı alan yapıttan, en düşük derecelendirme puanı alan yapıta doğru sıralandırılır.

gd)Birden çok yapıt eşit derecelendirme puanı aldığı takdirde; Ön Jüri Başkanı’nın verdiği puanlara bakılır, daha yüksek puan almış yapıt, bir üst sıraya konulur. Başkanın vermiş olduğu puanlar da eşitse, son söz başkanın olur ve eşit numara alan yapıtların sıralaması onun vereceği karara göre yapılır.

 1. ge) Sıralamada en yukarıda yer almış yapıttan başlamak üzere, aşağıya doğru ilerlenerek toplam on iki yapıtın finale katılmalarına, bunları izleyen iki yapıtın da, aldıkları derecelendirme puanı sırasına göre, yedek olarak belirlenmelerine Ön Jüri tarafından karar verilir.
 2. gf) Ön jüri tarafından finale katılmalarına karar verilen 12 yapıt, yarışma şartnamesinin 8. Maddesine göre değerlendirilecektir.

 

Final Jürisi:

Madde: 6-

Final jürisi, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yedi üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur ve Final jürisi, Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

 1. Final Jürisi’nin tamamı ülkede kültür, sanat ve müzikte saygınlığı olan otoritelerden seçilir.

Final Jürisi, yarışmanın finali öncesi içlerinden bir kişiyi Final jürisi başkanı, diğerini de Final Jürisi Başkan Yardımcısı seçer.

 

 

Final Jüri’sinin Görevleri:

Madde: 7-

Final jürisi, Ön Jüri tarafından Finale katılmaları uygun görülen 12 yapıtı Final Yarışması sırasında izler, dinler ve bunların derecelendirmelerini sağlayacak biçimde puanlama yapar.

 

Final Jürisi’nin Çalışma Yöntemleri:

Madde: 8-

Final Jürisi’nin çalışmalarında aşağıdaki yöntemler uygulanır:

 1. a) Final Jürisi, başkanının; başkanın yokluğunda, başkan yardımcısının yönetiminde çalışır.
 2. b) Final Jürisi, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Final Jürisi’nin toplanabilmesi için, tüm üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması zorunludur.
 3. c) Finale katılan tüm yapıtlar, Yarışma Şartnamesi’nin 25. maddesi uyarınca belirlenecek sıraya göre, Final sırasında, Final Jürisi tarafından dinlenir ve her jüri üyesi, önündeki derecelendirme kağıdına; her yapıt için önce rakamla, daha sonra yazı ile verdiği derecelendirme numarasını yazar.
 4. d) Derecelendirme puanları, 30 ile 100 arasında verilir. Kesirli puan verilmez, verilenlerin kesiri dikkate alınmaz. Rakamla, yazı arasında fark olursa, yazı dikkate alınır.
 5. e) Halkın final oylamasına katılımı SMS’lerle sağlanacaktır. Yarışmanın başlangıç dakikasından son parçanın bitimine kadar SMS oylaması sürecektir. Halk oylamasının otorite jürinin verdiği puanlarla buluşması şu yöntemle sağlanacaktır. (Önce 12 finalistin SMS sayıları toplanır. Her finalistin aldığı SMS sayısı 12 finalistin aldığı toplam SMS sayısına bölünür. Her parçanın toplam SMS sayısına göre yüzdesi bulunur. Diğer yandan 100 puanı, 30-100 arası verilen puana göre 1/15’i bulunur. Buna göre puan bantları oluşturulur. Finalistlerin aldıkları %’ler puan bandına yerleştirilir ve yüzdelerine göre aldıkları puanlar bulunur.
 6. f) Daha önceden, Final Jürisi Başkanı tarafından imzalanarak, Final Jürisi Üyeleri’ne verilmiş olan derecelendirme kağıtları toplandıktan sonra; Final Jürisi Başkanı, başkan tarafından seçilmiş iki jüri üyesinden oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.
 7. g) Değerlendirme Kurulu değerlendirmeyi şöyle yapar;
 8. ga) Final Jürisi Üyeleri’nin derecelendirme kağıtları aşağıdaki yöntemlere göre işlem görür;
 9. gb) Final Jürisi içinde, her yapıta verilen derecelendirme puanlarından en yükseği ve en düşüğü iptal edilir. Eğer iki jüri üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen puanlar eşitse ve en yüksek, ya da en düşük puanı bunlar oluşturuyorsa; bunlardan yalnızca birinin iptaline karar verilir.
 10. gc) Final Jürisi içinde her yapıta verilen ve iptal edilmemiş derecelendirme puanları toplanır.
 11. gd) Final Jürisi bakımından, tüm yapıtlar, toplam en yüksek derecelendirme puanı alan yapıttan, en düşük derecelendirme puanı alan yapıta doğru sıralandırılır.
 12. ge) Final Jürisi bakımından, birden çok yapıt eşit derecelendirme puanı aldığı takdirde; Final Jürisi Başkanı’nın; verdiği puanlara bakılır, daha yüksek puan almış olan yapıt, kendi gruplarında bir üst sıraya konulur.
 13. gf) Diğer yapıtların sırası ve aldıkları numara, kamuya açıklanmaz, ancak, dileyen ilgililerine bildirilir.

Yarışmaya Katılacak Yapıtları Değerlendirecek Kurulların Kararlarına İtiraz:

Madde: 9- 

Bu şartname uyarınca, yarışmaya katılacak yapıtları değerlendirmek için kurulacak kurulların kararlarına karşı, ancak kararın etkilediği ve ilgilendirdiği kişiler tarafından, kararın iptal edilmesi ya da düzeltilmesi isteğinde bulunulabilir.

Kararların düzeltilmesi, ya da iptal edilmesi için; kararın bu şartname hükümlerine göre ilan edildiği tarihi izleyen en geç üç gün içinde, yalnızca Yarışma Düzenleme Kurulu’na, yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir. İtiraz süresinin son günü tatile rastladığı takdirde; süre, tatili izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

YARIŞMAYA KATILACAK YAPIT-SÖZ YAZARI ve BESTECİLER:

 

Yarışmaya Katılacak Söz Yazarı ve Besteciler:

Madde: 10-

Yarışma; profesyonel tüm bestecilere ve şarkı sözü yazarlarına açıktır. Ancak; MESAM ve MSG gibi eser sahibi meslek birliklerine kayıtlı üye olmaları gerekmektedir.

Yapıtların bestecileri ve söz yazarları, bu şartname hükümlerine göre, yapıtlarının aranjör ve solistlerini belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

Finale kalan eser sahipleri ve finale kalan eserlerin yorumcuları medya veya basında, sosyal medya hesaplarında, toplumun tepkisini çekecek nitelikte politik, dini, ırk ve cinsiyet ayırımcılığı içeren, terör ve yasa dışı kişi ya da kuruluşları öven herhangi bir söz ve paylaşımda bulunamaz. Aksi halde şarkısı yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Nitelikleri:

Madde: 11-

Yarışmaya katılacak yapıtların söz, beste ve melodi kalitesini yükseltmek için şu nitelikleri taşımaları gerekir:

 1. a) Arabesk ve fantezi kökenli melodilerden uzak, çağdaş popüler müzik formlarında, evrensel estetik ölçüleriyle bağdaşık olmalıdır. Melodi, yalın hali ile jüriyi etkilemelidir. Çağdaş popüler müzik başlığı altında lirik, özgün ve büyük orkestra performanslarına uyacak şekilde hazırlanmalıdır.
 2. b) Yapıtlarda, Türkçe dili, kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru bir prozodi ile söylenebilecek biçimde yazılmış olmalıdır. Ünlü Türk Şairlerinin İstanbul temalı şiirleri de yarışmaya katılacak besteciler tarafından bestelenebilir.
 3. c) Söz ve müzik arasında bütünlük ve uyum önem taşımaktadır. Yarışmaya katılacak eserlerin sözlerinin İstanbul temalı olması gerekmektedir.
 4. d) Yapıtların sözleri; hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
 5. e) Eserler en az dört, en fazla beş dakika olmalıdır.

f)Yapıtların televizyon, radyo ve/veya dijital müzik kuruluşları tarafından yayımlanmamış, plak ve kaset, internet ortamı (örneğin youtube, facebook, itunes vb sitelerde) gibi ses iletmeye özgü araçlarda yayınlanmamış, umuma iletilmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olması gerekir.

İnternette yapılan taramalarda, tv ve/veya radyo ve/veya dijital müzik mecralarında umuma iletildiği, yayınlandığı tespit edilen eser, yarışmadan çıkarılır, diskalifiye edilir. 

Yarışmaya Katılacak Yapıtların kayıt ve icrası:

Madde: 12-

Ön Jüri değerlendirmesi öncesinde yarışmaya gönderilecek yapıtlar, bir ya da daha fazla enstrümanla seslendirilmiş olabilir. Tek enstrümanla seslendirilirse, bunun polifonik (çok sesli) olması zorunludur. (Örneğin; piyano, klavye veya gitar gibi.)

 

Yarışmaya Katılacak Yapıtlarda İşlenecek Konu:

Madde: 13-_

Yarışmaya katılan sanatçılar, yapıtlarında sadece İstanbul temasını işleyeceklerdir.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Seslendirilişi:

Madde: 14-

Yarışmaya katılacak yapıtlar, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi iki kişilik vokal gruplar, ya da altı kişiyi geçmemek koşuluyla karma gruplar tarafından da seslendirilebilir.

Yapıtların Yarışmaya Gönderiliş Biçimi:

Madde: 15-

Besteciler, yapıtın şarkı sözleri, kendisinin ve söz yazarının biyografik bilgileri ile POPSAV’ın “İstanbul Şarkıları Yarışması” sayfasında bulunan “Katılma Formu”nu doldurarak besteleriyle birlikte yükleyeceklerdir. Besteciler, bestelerini MP3 formatında 13-14-15 Nisan 2022 günlerinde adı belirtilen siteye yükleyeceklerdir.

Katılma Formu’nda yer alan; noter onaylı “İstanbul Şarkıları Yarışması Şartnamesi”nin hükümlerini aynen kabul ederek yarışmaya başvurduğu yolundaki taahhüdün bulunduğu bölüm ile diğer bölümler besteciler tarafından kesin olarak onaylanacaktır.

Besteciler ve söz yazarları, aynı formla, yapıtın bütünüyle kendilerine ait olduğunu, hiçbir biçimde başka yapıtlardan unsur ve alıntı içermediğini, başka eser sahiplerinin eserlerinden intihal edilmediğini taahhüt edeceklerdir.

Yanlış Beyanda Bulunulması:

Madde: 16-

Bestecinin, söz yazarının, yarışma konusu eseri hakkında yanlış beyanda bulunulması durumunda; bu beyanın yanlışlığının belirlendiği an, hangi aşamada olursa olsun, yapıt (ve yarışmacı) yarışma dışı bırakılır. Ödül verildiyse iptal edilir ve ödül geri alınır.

 

Yarışmaya Katılabilecek Kişilerle İlgili Kısıtlamalar:

Madde: 17-

İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu üyeleri, Ön Jüri ve Final Jürisi Üyesi olan kişiler ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları bu yarışmaya katılamazlar, yarışmaya katılan yapıtların gerçekleştirilmesine; söz, beste, düzenleme ve ses ile katkıda bulunamazlar.

Bu kurala aykırı davranışların saptanması halinde; söz konusu yapıt, yarışma dışı bırakılır, eğer ödül verilmişse, iptal edilip, geri istenir.

Yarışmaya Katılacak eser sahiplerinin, Bu Şartnameyi Kabul Zorunluluğu:

Madde: 18-

Yarışmaya katılan finalist yapıtların üretilmesinde; bu yapıtların düzenlenmesinde ve icrasında, her ne biçimde olursa olsun emeği geçecek tüm eser sahiplerinin ve sanatçıların, bu şartname hükümlerinin tamamını aynen kabul etmesi şarttır. Söz konusu eserin aranjörünün ve eseri icra eden sanatçı/sanatçıların şartname hükümlerini aynen kabul etmesinden sorumlu olan, bu yapıtların bestecileri ve söz yazarlarıdır. Besteciler ve söz yazarları yarışmaya katılırken, yapıtlarında emeği geçen ve emeği geçebilecek aranjörünün ve eseri icra eden sanatçı/sanatçıların şartname hükümlerini aynen kabul eden ve edecek kişilerden seçildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmek zorundadır.

 

Yarışmaya Katılacak eser sahipleri ve icracı sanatçıların, Bu Şartname Kurallarını Çiğnemesi:

Madde: 19-

Yarışmaya katılan eser sahipleri, aranjör ve icracı sanatçılar tarafından, bu şartname kurallarının çiğnenmesi durumunda, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu aşağıdaki kararlardan birini vermek yetki ve zorundadır:

 1. a) Eğer çiğnenen kural yüzünden doğan durumun giderilmesi mümkünse ve bunun için, yarışmanın akışı ve aşamaları ile ilgili kurallar yönünden, bunların aksamasına yol açmayacak ölçüde yeterli zaman varsa, söz konusu yapıtın bestecisine uygun bir süre verilir. Bu süre içinde, şartname kurallarını çiğneyen durum ortadan kaldırılırsa, söz konusu yapıt yarışmaya dahil edilir; kaldırılmazsa, o yapıtın yarışmadan çıkarılmasına karar verilir.
 2. b) Eğer, çiğnenen kural yüzünden doğan durumun giderilmesi mümkün değilse, ya da giderilmesi mümkün olsa bile, bu durum, yeterli zamanın yokluğundan, yarışmanın aksamasına yol açacaksa; besteciye bu maddenin “a” bendi uyarınca bir süre verilmeden, doğrudan o yapıtın yarışmadan çıkarılmasına karar verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

YARIŞMAYA KATILAN YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

DERECELENDİRİLMESİ:

Ön Eleme:

Madde: 20-

Yarışmaya katılan yapıtlar, ilk olarak, Ön Jüri tarafından, bir ön elemeye sokulur. Ön Jüri bu şartname hükümlerine göre değerlendirir Final’e katılacak değerdeki yapıtları diğerlerinden ayırır.

Final Aşaması:

Madde: 21-

Ön Jüri tarafından, Final’e katılmaları uygun görülen yapıtlar, bu şartnamenin 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Ön Jüri tarafından, birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden değerlendirilerek, derecelendirilir ve toplam on iki yapıtın, Final’e katılmasına; iki yapıtın da yedek olarak belirlenmesine karar verilir.

 

Ön Jüri’nin, Yorumcuların Değiştirilmesini İsteme Hakkı:

Madde: 22-

Ön Jüri tarafından, Final’e katılmalarına karar verilen yapıtların yorumcu, ya da yorumcularının değiştirilmesi zorunlu görüldüğü takdirde, bu yolda karar alınabilir. Böyle bir karara varılması durumunda, karar besteciye bildirilir ve yeni yorumcu ya da yorumcuları belirlemesi için kendisine iki hafta süre verilir. Besteci tarafından belirlenen yeni yorumcu ya da yorumcuların, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Bu maddenin yukarıda açıklanan kurallarına uymayan besteci, yapıtını yarışmadan çekmiş olarak kabul edilir ve böyle işlem görür.

 

 

 

Bestelerin Final’de Seslendiriliş Biçimi:

Madde: 23-

Besteler, kural olarak, Düzenleme Kurulu’na sunulan Flaş Bellekte ya da MP3’de, kim, ya da kimler tarafından seslendirildiyse Final’de de aynı kişi ya da kişiler tarafından seslendirileceklerdir.

Ağır hastalık, ölüm hali ile yangın, sel, deprem gibi doğal afetler vb. mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, besteci ve söz yazarı, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu’na başvurarak, mücbir sebebi bildirir. İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından ileri sürülen mücbir sebebin yerinde görülmesi halinde; bestecinin, bu yorumcu, ya da yorumcuları değiştirmesine izin veren bir karar alınır. Böyle bir kararın alınması halinde, besteciye, yeni yorumcu ya da yorumcuları seçmesi için, kısa ve uygun bir süre verilir. Besteci tarafından seçilecek yeni yorumcuların sayısı, eski yorumcuların sayısını geçmemesi gerekir.

Düzenleme Kurulu’na sunulan beste ve söz (eser) başvurusunda arka vokalist yoksa, Final’de de arka vokalist bulunmayacak; arka vokalist varsa, Final’de de aynı sayıda kişiler tarafından arka vokal yapılacaktır. Arka Vokalist sayısının değiştirilmesi mümkün olmamakla birlikte, vokalistlerin kişi olarak değiştirilmesi mümkündür. Bu hususta yetki, yapıtların bestecilerine ve söz yazarlarına aittir. (Yarışmaya teslim edilen materyaldeki seslendirmede arka vokal yoksa ve finale kalındığı takdirde vokal olacaksa besteci bunu başvuru formunda belirtmek zorundadır.)

Vokalistlerle ilgili kural, dans eden ve enstrüman çalan kişiler için de geçerlidir.

Final Provaları:

Madde: 24-

Final’e katılacak yapıtların provası bu yapıtları seslendiren solist, vokal grup, ya da karma grupların katılması ile birlikte; İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatlerde; Final’in, bir ya da birden fazla genel provası yapılır.

Yarışmaya katılacak yapıtların icrasına katılması gereken sanatçılar, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte, provalar için hazır bulunmak zorundadırlar. Aksi takdirde, ilgili oldukları yapıtın, yarışmadan çıkarılmasına karar verilir.

Final’e Katılacak Yapıtların Yarışma Sıralarının Belirlenmesi:

Madde: 25-

Final’e katılacak yapıtların yarışma sıralarının belirlenmesi için, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek zamanda bir kura çekimi düzenlenir.

Jüri Başkanı’nın da hazır bulunacağı bu kurul tarafından yapılacak kura çekimi ile her yapıta, bir yarışma sıra numarası verilir.

Durum bir tutanakla belirlenir. Yarışma sıra numaraları, şartname hükümlerine göre ilan edilir.

Kura çekiminin yapılacağı yer, gün ve saat; İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve bu şartname hükümlerine göre ilan edilir.

Final’e katılan yapıtlar, Final’de, bu madde uyarınca belirlenecek sıralarına göre yarışırlar.

 

 

Final’in Yapılacağı Yer, Gün ve Saat:

Madde: 26-

Final’in yapılacağı yer, gün ve saat, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından verilecek bir kararla belirlenip, açıklanır ve şartname hükümlerine göre ilan edilir.

İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu mücbir nedenlerden (olağan üstü hal afet, yasaklama vs) dolayı, finalin yapılacağı yeri, günü ve saati değiştirmek yetkisine sahiptir. Böyle bir kararın verilmesi halinde; durum, hem bu şartname hükümlerine göre, Düzenleme kurulu tarafından belirlenecek iletişim araçları ile ilan edilir.

YARIŞMA’nın finalinde finale kalan eserler büyük orkestra ve finale kalan eserlerin yorumcuları tarafından canlı olarak icra edilir.

Yapıtların Yorumcularının Final’de Hazır Bulunma Zorunluğu:

Madde: 27-

Yapıtların yorumcuları, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu tarafından belirlenip, bu şartname hükümlerine göre ilan edilen yer, gün ve saatte, Final için hazır bulunmak; ayrıca, yarışma sıra numarasına göre yapıtın icrası sırasında, yapıtın yorumunu yapmak zorundadırlar.

Bu konudaki sorumluluk, yapıtın bestecisine ve söz yazarına ait olup, yorumcuların yukarıdaki fıkra hükümlerini ihlal etmesi halinde, yapıt yarışmadan çıkartılır.

Final:

Madde: 28-

Final’e katılan yapıtlar, yorumcuları tarafından sahnede canlı olarak seslendirilir ve Büyük Final Jürisi tarafından bu şartnamenin 7. ve 8. maddeleri uyarınca, birbirlerine göreceli olarak üstünlükleri yönünden değerlendirilerek, derecelendirilir.

 

Final’e Katılan Yapıtların Yarışmadan Çıkması:

Madde: 29-

Final’e katılan yapıtların herhangi bir nedenle yarışmadan çıkması, ya da çıkarılması halinde; olanak ve vakit varsa ve yarışmanın tasarlanan akışında gecikmeye neden olunmayacaksa, sırada yedek olarak yer alan yapıt, İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu kararıyla, çıkan, ya da çıkarılan yapıtın yerine alınır.

Böyle durumlarda, sıradaki yedek yapıtın bestecisi ve söz yazarı, yarışmaya katılmaya çağrılır ve olumlu yanıt verip, gerekli hazırlıkları tamamlaması için kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre içinde olumlu yanıt vermediği, ya da gerekli hazırlıkları yapmadığı takdirde; bu madde hükümleri, sıra ile daha aşağı sırada yer alan yedek yapıtlar için uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

 

Maddi Ödüller:

Madde: 30-

İstanbul Şarkıları Yarışması Düzenleme Kurulu yarışmada ilk üç dereceyi paylaşanlara aşağıda belirtilen ödülleri verir:

 1. a) En Başarılı 1’inci eser: 200.000.- TL para ödülü.
 2. b) En Başarılı 2’nci eser: 100.000.- TL para ödülü.
 3. c) En Başarılı 3’üncü eser: 50.000.- TL para ödülü.

Para ödülleri eser sahipleri arasında %50 besteci %50 söz yazarı şeklinde paylaştırılır ve ödenir.

 

ALTINCI BÖLÜM:

YARIŞMANIN, FİNALE KALAN MÜZİK ESERLERİNİN RADYO, TELEVİZYON, DİJİTAL PLATFORMLAR YAYIN HAKLARI:

Final’e Katılan Yapıtların (müzik eserlerinin, müzik eseri icralarının) Dijital müzik mecraları (internet) Radyolar, Televizyonlar, IP TV, Web Radyo Yayın Hakkı:

Madde: 31-

İstanbul Şarkıları Yarışması 2022’nin Büyük Finali görüntü ve sesin boşlukta ya da kablo, cam iletken ve benzeri fizik ortamda, elektrik ve manyetik özellikleri olan ve elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli ya da şifresiz olarak, abonelere ya da kamuya canlı olarak ya da banttan yapılacak yayınlarda yayın hakkı, televizyonlarda, radyolarda, dijital müzik mecralarında, IP TV, Web radyo vb. tüm yayın mecralarında süre, yer, sayı ve mecra sınırı olmaksızın tüm teknik ve dijital araçlarla işleme, yayın, umuma iletim, çoğaltma, işaret ses ve/veya görüntü yaymaya mahsus araç ve gereçlerle umuma iletim, temsil sureti ile faydalanma, ödünç verme, kiralama hakları, POPSAV, TÜRKER ve FOCUS ORTAKLIĞI’na aittir, Yarışmacı, Şartnamede anılan hakları kısıtsız ve süresiz şekilde POPSAV, TÜRKER ve FOCUS ORTAKLIĞI’na devir etmekle gerekli muvafakatname ve mali hak devir beyanlarını imzalamakla yükümlüdür. İstanbul Şarkı Yarışması’nın finali, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin yazılı onayı/muvafakati alınmak kaydıyla POPSAV’ın belirleyeceği ve anlaşacağı ve yazılı izin ve/veya anlaşma karşılığı vereceği yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

Besteciler, söz yazarları, aranjörler, solistler ve seslendirici gruplar, bu madde hükmüne aykırı olarak, söz konusu yapıtları POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI’nın yetki vermediği televizyon yayın istasyonları ya da radyo istasyonları, dijital mecralar, yapımcılar vb. 3ncü kişilere yayınlatırlar ve/veya kullandırırlarsa yetkili bu ortaklığa 50.000,00 TL. (Y/Ellibin Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edeceklerdir. Seslendirici grup üyelerinin sorumluluğu müşterek müteselsil sorumluluktur.

Büyük Final’e katılan yapıtların; single, ses kaseti, plak, compact disk, video kaseti ve benzeri ses ve görüntü taşımaya özgü araçlar haline getirilerek çoğaltılması ve yayımlanması ile ilgili her türlü hak, müzik eserinin yayın hakkı, televizyonlarda, radyolarda, dijital müzik mecralarında, IP TV, Web radyo vb. tüm yayın mecralarında süre, yer, sayı ve mecra sınırı olmaksızın tüm teknik ve dijital araçlarla işleme, yayın, umuma iletim, çoğaltma, işaret ses ve/veya görüntü yaymaya mahsus araç ve gereçlerle umuma iletim, temsil sureti ile faydalanma, ödün verme, kiralama hakları ile eserler/yapıtlar üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda umuma arz yetkisi, eser sahibi olarak tanıtılma yetkisi (adın belirtilmesi yetkisi), eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi şeklinde belirtilen manevi hakların kullanma yetkisi münhasıran POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI’na  aittir, Yarışmacı, Şartnamede anılan hakları kısıtsız şekilde ve herhangi bir bedel talep etmeksizin, POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI’na devir etmekle, gerekli muvafakatname ve mali hak devir beyanlarını imzalamakla yükümlüdür. POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI, bu haklarını kullanıp, kullanmamakta serbesttir. POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI dilerse bu hakkını, yarışmacılardan yeni bir izin almadan 3ncü kişi ya da kuruluşlara devretmek yetkisine sahiptir. Bu konuda gerekirse sanatçı ve eser sahibinden gerekli muvafakat istenecektir. Besteci, diğer eser sahipleri ve sanatçı tarafından muvafakat verilmediği takdirde “a” bendindeki cezai şart geçerlidir.

Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi koşullarında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler, dünya genelinde ve ülkemizde alınacak veya alınabilecek tedbirler ve uygulanabilecek kısıtlama kararları uyarınca; İstanbul Şarkı Yarışması’nın gerçekleştirilememesi halinde yarışmacılar, yapmış oldukları hazırlıklar ve çalışmalar nedeniyle POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI’ndan herhangi bir zarar, ziyan ve alacak talebinde bulunamazlar.

Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi koşullarında yaşanabilecek olumsuz gelişmeler, dünya genelinde ve ülkemizde alınacak veya alınabilecek tedbirler ve uygulanabilecek kısıtlama kararları uyarınca; İstanbul Şarkı Yarışması’nın dijital ortamda / platformda / internet üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde; POPSAV, TÜRKER VE FOCUS ORTAKLIĞI’NIN yarışmaya konu eserler/yapıtlar üzerinde yukarıda anılan maddelerde belirtilen tüm hakları saklıdır. Gerek eserleri gerekse yarışma finalini karar verecekleri Youtube kanalında ve diğer dijital ortamlarda yayınlama, umuma iletme, umuma arz etme hakkını sahip olup, yarışmacılar ve eser sahipleri bu hususa açıkça muvafakat ederler.

İSTANBUL ŞARKILARI YARIŞMASI Ş A R T N A M E’si, İSTANBUL ŞARKI YARIŞMASI DÜZENLEME kurulu tarafından uygulanır.

× Bilgi Almak İster misiniz?