Müyorbir

Müyorbir

MÜYORBİR, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamında; icracı sanatçılar tarafından kurulmuş Bağlantılı Hak Sahibi Meslek Birliği’dir. MÜYORBİR, 51 kişilik kurucu üye tarafından 2000 yılında kurulmuş ve 19.04.2000 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır. MÜYORBİR, 2000 yılından bu yana alt yapı donanımını tamamlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin kısa adı olan MÜYORBİR, yorumcuların yani icracı sanatçıların kanun gereği sahip oldukları hakların takibi ve tahsilini yapmaktadır.

Müyorbir;

Şirket, dernek veya vakıf değil, kanunun öngördüğü ve kurulmasını istediği, teşvik ettiği bir tüzel kişiliktir. Kendine özgü bir yapısı vardır. Kurucu üyelerimizin arasında popüler sanatçılarımız çoğunluktadır. Müyorbir, Türkiye Müzik Endüstrisinde fonogramlara kayıtlı müzik eseri icralarının % 95’lik kısmını temsil etmektedir. MÜYORBİR, icracı sanatçı üyelerinin verdikleri yetki belgeleri kapsamında üyesi icracı sanatçıların müzik eseri icralarının TV, Radyo, İnternet, GSM operatörleri ve umumi mahallerde kullanımlardan doğan hakları korumakta, anılan mecralardan icracı sanatçı haklarının takip ve tahsilini ve üyelere dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Müyorbir,

5846 Sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu’nun 80. Maddesi kapsamında üyelerine ait hakların kullanımına ilişkin olarak, kullanıcılara izin vermek hak ve yetkisine sahip tek kuruluştur.

 

İcracı sanatçı, eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden kişilerdir.

× Bilgi Almak İster misiniz?