Üyelik Koşulları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ
ÜYELİK YÖNERGESİ


1-ASIL ÜYELİK ŞARTLARI

1.1-BAŞVURU SAHİBİNİN BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE CD ve/veya AUDİO KASET OLARAK PİYASAYA ÇIKMIŞ EN AZ 1 ADET ALBÜMÜ YADA 1 ADET SINGLE ALBÜMÜ VAR İSE:

a) Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak,
b) Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce CD ve/veya audio kaset olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü bulunması,
c) Başvuru sahibinin müzik eseri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş olması,
d) Başvurunun sahibinin müzik eseri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş olmasının Türkcell, TTnet, Avea, Net-D, I Tunes, Aplle Music, Spotfy , Deezer vb Müzik servisi veren kullanıcı firma yada firmalardan veya digital dağıtım yapan firmalardan (Belive, Orchard, Eğlence Fabrikası vb) kurumların yazılı/imzalı beyanı ile belgelenmesi,
e) Başvuru sahibinin müzik eseri icralarının Müyorbir tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

Halinde, yukarıda a,b,c,d,e şıklarında aranan şartların tümümün varlığı/tesbiti halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) Müyorbir Yönetim kurulu kararı ile Müyorbir’e “asil” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

1.2- BAŞVURU SAHİBİNİN BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE CD ve/veya AUDİO KASET OLARAK PİYASAYA ÇIKMIŞ EN AZ 1 ADET ALBÜMÜ YADA 1 ADET SINGLE ALBÜMÜ YOK İSE:

Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce CD ve/veya audio kaset olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü yok ise;

a) Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak,
b) Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce herhangi bir ses ve/veya görüntü taşıcıya kayıt edilmek sureti ile; internet (dijital ortam) ortamında umuma arz edilmiş en az 1 adet (eserin tamamında ) müzik eseri icrasının (yorumunun ) bulunması,
c) Başvuru sahibinin müzik eseri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş olması,
d) Başvurunun sahibinin müzik eseri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş olmasının Türkcell, TTnet, Avea, Net-D, I Tunes, Aplle Music, Spotfy , Deezer vb Müzik servisi veren kullanıcı firma yada firmalardan veya digital dağıtım yapan firmalardan (Belive, Orchard, Eğlence Fabrikası vb) kurumların yazılı/imzalı beyanı ile belgelenmesi,
e) Başvuru sahibinin müzik eseri icralarının Müyorbir tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

Halinde, yukarıda a,b,c,d,e şıklarında aranan şartların tümümün varlığı/tesbiti halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) Müyorbir Yönetim kurulu kararı ile Müyorbir’e “asil” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

1.3-YÖNETİM KURULU’NUN İŞ BU YÖNERGEDE YAZILI ASIL ÜYELİK ŞARTLARI ARANMAKSIZIN OYBİRLİĞİ İLE ASIL ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI


Başvuru sahibi müzik eseri yorumcusunun (icracı sanatçının ) müzikteki tecrübesi, müzik sektörü ve ülke müzik kültürüne katkısı dikkate alınarak (iş bu Yönergede yazılı asıl üyelik şartları aranmaksızın) Yönetim Kurulu’nun inceleme, değerlendirme ve “OYBİRLİĞİ” ile alacağı onay ve kararı ile doğrudan asıl üyeliğe alınabilir.

2-YARARLANAN ÜYELİK ŞARTLARI

Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş, yorumlamamış olmakla birlikte; MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı/icracı sanatçılar ile ve/veya MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı varisleri ile FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile sözkonusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (Müyorbir haklarını ) sözleşme ile devir alan kişi yada kuruluşlar, müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları veraseten devir alan (İcracı sanatçı varisleri) kişi yada kuruluşlar aşağıda anılan şartların tamamını taşımaları halinde Müyorbir yönetim kurulu tarafından “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine “yararlanan üye” sıfatı ile kayıt edilirler.


2.1: YARARLANAN ÜYELİK BAŞVURUNDA BULUNAN KİŞİ YADA KURULUŞUN MALİ HAKLARINI SÖZLEŞME İLE ve/veya VERASETEN ALDIKLARI MÜZİK ESERİ İCRALARINA İLİŞKİN BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE CD ve/veya AUDİO KASET OLARAK PİYASAYA ÇIKMIŞ EN AZ 1 ADET ALBÜM YADA 1 ADET SINGLE ALBÜM VAR İSE:


a) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserlerinin hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak icra edilmiş, seslendirilmiş, okunmuş, yorumlanmış olması,
b) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önce CD ve/veya audio kaset olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü bulunması,
c) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş olması,
d) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş olmasının Türkcell, TTnet, Avea, Net-D, I Tunes, Aplle Music, Spotfy , Deezer vb Müzik servisi veren kullanıcı firma yada firmalardan veya digital dağıtım yapan firmalardan (Belive, Orchard, Eğlence Fabrikası vb) kurumların yazılı/imzalı beyanı ile belgelenmesi,
e) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının Müyorbir tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

Halinde, yukarıda a,b,c,d,e şıklarında aranan şartların tümümün varlığı/tesbiti halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) Müyorbir Yönetim kurulu kararı ile Müyorbir’e “yararlanan üye” sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

2.2: YARARLANAN ÜYELİK BAŞVURUNDA BULUNAN KİŞİ YADA KURULUŞUN MALİ HAKLARINI SÖZLEŞME İLE ve/veya VERASETEN ALDIKLARI MÜZİK ESERİ İCRALARINA İLİŞKİN BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE CD ve/veya AUDİO KASET OLARAK PİYASAYA ÇIKMIŞ EN AZ 1 ADET ALBÜM YADA 1 ADET SINGLE ALBÜM YOK İSE:

Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önce CD ve/veya audio kaset olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü yok ise;

a) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserlerinin hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak icra edilmiş, seslendirilmiş, okunmuş, yorumlanmış olması,
b) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önce önce herhangi bir ses ve/veya görüntü taşıcıya kayıt edilmek sureti ile; internet (dijital ortam) ortamında umuma arz edilmiş en az 1 adet (eserin tamamında ) müzik eseri icrasının (yorumunun ) bulunması,
c) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş olması,

d) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş olmasının Türkcell, TTnet, Avea, Net-D, I Tunes, Aplle Music, Spotfy , Deezer vb Müzik servisi veren kullanıcı firma yada firmalardan veya digital dağıtım yapan firmalardan (Belive, Orchard, Eğlence Fabrikası vb) kurumların yazılı/imzalı beyanı ile belgelenmesi,
e) Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserleri icralarının Müyorbir tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

Halinde, yukarıda a,b,c,d,e şıklarında aranan şartların tümümün varlığı/tesbiti halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) Müyorbir Yönetim kurulu kararı ile Müyorbir’e “yararlanan üye” sıfatıyla üye olarak kabul edilirler ve MÜYORBİR yararlanan üye defterine kayıt edilirler.

2.3: Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş olmakla birlikte; MÜYORBİR üyesi iken vefat etmiş olan icracı sanatçı MÜYORBİR üyesinin yasal mirascıları, üyenin vefatı sonrasında veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) ve diğer üyelik belgelerinin eksiksiz şekilde MÜYORBİR’e sunulması kaydı ile “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine kayıt edilirler.

2.4: Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş olmakla birlikte; MÜYORBİR asıl yada yararlanan üye yada üyeleri ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun şekilde yapılmış mali hakların devri sözleşmesi ile, ilgili Müyorbir üye yada üyelerinin MÜYORBİR nezdinde doğan, doğacak mali haklarını devir almış olan kişi ve/veya kuruluşlar da , mali hak devir sözleşmelerinin aslının ve diğer üyelik belgelerinin eksiksiz şekilde MÜYORBİR’e sunulması kaydı ile “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine kayıt edilirler.

2.5: Genel kurullarda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hak ve yetkisi sadece asıl üyelere ait olup, yararlanan üye ve “üye”lerin genel kurulda oy kullanmak, seçmek, seçilmek hak ve yetkileri yoktur.

 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.