Üyelik İşlemleri

Sosyal Ağlarda Paylaş:

1.  Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri içeren ve CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 (bir) adet müzik albümünü icra etmiş olması ve/veya başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eserini icra etmiş olması ve bu 8 (sekiz) adet müzik eseri icralarının (CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak çoğaltılmamış olsa bile) dijital müzik mecrasında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, TTNet, Avea, Net-D, vb.) umuma arz edilmiş olması ile;

Başvuru sahibinin yukarıda 3ncü maddede anılan en az 8 müzik eserinden oluşan albüm ya da en az 8 adet müzik eseri icralarının MÜYORBİR (BMAT) tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıllık sürede en az 100 (yüz) adet dinlenme ve/veya izlenmesinin gerçekleşmiş olması durumunda MÜYORBİR'e "Üye" sıfatıyla girişi yapılır.

 

2.  Bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan nüfus cüzdan suretiniz ve ikametgâh senediniz temin edilmelidir.

3.  4 Adet vesikalık fotoğraf gereklidir.   

4.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 1 adet Giriş Başvuru Formu doldurulur.

5.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 1 adet Üye Bilgi Formu doldurulur.

6.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 3 adet Yetki Belgesi (9 sayfa) doldurulur.  

7.  Piyasaya çıkmış olan tüm albümlerinizden 1’er tane orijinal CD ve yalnızca dijital ortamda yayınlanan icraların kaydının CD olarak temin edilmesi. (Albümlerin sadece kaset olarak piyasa çıkmış olması durumunda orijinal kaset mutlaka ibraz edilecek ve CD’ye aktarılmış bir kopyası da tarafımıza teslim edilecektir.)  

8.  1.- 7. Arasındaki maddelerdeki koşullar yerine getirildikten sonra eksiksiz olarak elden veya kargo yolu ile meslek birliğimize ulaştırılır.

9.  Meslek Birliğimize ulaştırılan tüm başvurular MÜYORBİR Yönetim Kurulunca değerlendirilip, sonuçlar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.