Üyelik İşlemleri

Sosyal Ağlarda Paylaş:

1.  Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü var ise ve; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “asıl” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

2.  Başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış herhangi bir albüm ya da single yok ise; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “asıl” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

3.  Bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan nüfus cüzdan suretiniz ve ikametgâh senediniz temin edilmelidir.

4 Adet vesikalık fotoğraf gereklidir.   

5.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 1 adet Giriş Başvuru Formu doldurulur.

6.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 1 adet Üye Bilgi Formu doldurulur.

7.  Üyelik Evrakları linkinde bulunan üyelik evraklarından 3 adet Yetki Belgesi (9 sayfa) doldurulur.  

8.  Piyasaya çıkmış olan tüm albümlerinizden 1’er tane orijinal CD ve yalnızca dijital ortamda yayınlanan icraların kaydının CD olarak temin edilmesi. (Albümlerin sadece kaset olarak piyasa çıkmış olması durumunda orijinal kaset mutlaka ibraz edilecek ve CD’ye aktarılmış bir kopyası da tarafımıza teslim edilecektir.)  

9.  1.- 8. Arasındaki maddelerdeki koşullar yerine getirildikten sonra eksiksiz olarak elden veya kargo yolu ile meslek birliğimize ulaştırılır.

10.  Meslek Birliğimize ulaştırılan tüm başvurular MÜYORBİR Yönetim Kurulunca değerlendirilip, sonuçlar yazılı olarak başvuru sahibine bildirilmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.