Üyelik Evrakları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

Asıl Üyelik İçin (Şahıs) :

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 2. İkametgah Belgesi 
 3. 4 Adet vesikalık Resim 
 4. Albümlerden Birer Örnek (Cd Olarak) 
 5. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 adet olacaktır.)
  Yetki Belgesini İndir (Güncellenen)
 6. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu ve Üye Bilgi Formu
  Başvuru Formunu İndir
  Müyorbir Üye İcra Bildirim Formu
  Single için İcra Bildirim Formunu indir 

  Albüm için İcra Bildirim Formunu indir

  Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü var ise ve; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş  VE  TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “asıl” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

 7. Başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış herhangi bir albüm ya da single yok ise; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş ise VE TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “asıl” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

  Örnek Evraklar : Başvuru Formunu Örneği - Yetki Belgesi Örneği

Yararlanan Üyelik İçin (Varis) :

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan) 
 2. İkametgah Belgesi 
 3. 4 Adet vesikalık Resim 
 4. Veraset İlamı Fotokopisi 
 5. Albümlerden Birer Örnek (Cd Olarak) 
 6. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 33 adet olacaktır.)
  Yetki Belgesini İndir
 7. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu
  Başvuru Formunu İndir
  Müyorbir Üye İcra Bildirim Formu

  Single için İcra Bildirim Formunu indir 

  Albüm için İcra Bildirim Formunu indir

 

Yararlanan Üyelik İçin (Kurum) :

 1. İcracı Sanatçı Komşu Mali Hak Devir Sözleşmesi (Noter Tasdikli Olacaktır)
  Sözleşmeyi İndir  
 2. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
 3. Vergi Levhası Fotokopisi 
 4. Şirket İmza Sirküleri 
 5. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 Adet olacaktır.) 
  Yetki Belgesini İndir
 6. Müyorbir Başvuru Dilekçesi 
 7. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu
  Başvuru Formunu İndir
  Üye Bilgi Formunu İndir
 8. Hak ve yetkileri mali hak devir sözleşmesiyle devir alınmış sanatçının üyelik başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü var ise ve; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “yararlanan” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

  Başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış herhangi bir albüm ya da single yok ise; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “yararlanan” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir. 

   

  Yararlanan Üyelik İçin (Şahsa Devir) :

   

 9. İcracı sanatçı bağlantılı hak mali devir sözleşmesi (noter tasdikli olacaktır)
  Sözleşmeyi İndir
 10. Devralan Başvuru Formu
  Başvuru Formunu İndir
 11. Devralan Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 Adet olacaktır.)
  Yetki Belgesini İndir
 12. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait nüfus cüzdan sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 13. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait ikametgah belgesi (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 14. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait 4 adet vesikalık resim
 15. Hakları devralınan sanatçıya ait albümlerden 1’er örnek (cd olarak)
 16. Hakları devralınan sanatçının tek albümü varsa, albümüne ait en az 5.000 adet bandrol alımı yapıldığını gösteren resmi belge (birden fazla albüm varsa bandrol sayısı aranmamaktadır)
 17. Hakları devralınan sanatçının üyelik başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış en az 1 adet albümü veya en az 1 adet single albümü var ise ve; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 5.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 100 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “yararlanan” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir. 

  Başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce piyasaya çıkmış herhangi bir albüm ya da single yok ise; müzik eseri icralarının başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte Müyorbir’in sözleşmeli olduğu dijital ve/veya mobil mecralarda en az 10.000 adet indirilme/download edilmiş ise ve TV ve radyolarda başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süreçte en az 200 adet dinlenme/izlenmesinin tespit edilmesi halinde bu şartları taşıyan başvuru sahibi Müyorbir’e “yararlanan” üye sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.