Lisanslama

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR ve müzik alanındaki diğer meslek birlikleri her yıl Eylül ayında tarifelerini belirleyerek Kültür Bakanlığı’na bildirmektedirler. MÜYORBİR, hazırlamış olduğu bu tarifeye göre temsili alanda (rd, tv vb.) ve umumi mahallerde (Otel, Restaurant, Cafe vb.) lisanslamalar yapmıştır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.