ÜYELERİMİZ,BASIN, MEDYA ve KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Sosyal Ağlarda Paylaş:

Sayın Arif SAĞ'ın “Müyorbir üyeliğinden ihraç edilmesi ile ilgili olarak” avukatı tarafından yapılan açıklama gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle; kamuoyu ve Müyorbir üyelerinin konuyla ilgili aydınlatılması ve Arif SAĞ’ın avukatı tarafından yapılan açıklamanın düzeltilmesi bakımından Müyorbir Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şöyle ki;

“Sayın Arif Sağ, Müyorbir üyeliğinden haksız şekilde değil, aksine hukukun, ilgili yasa ve mevzuatın, Müyorbir Tüzüğü’nün öngördüğü ve gerekli kıldığı koşullar kapsamında Müyorbir üyeliğinden ihraç edilmiştir. Arif SAĞ, Müyorbir’e ve Müyorbir Yönetim Kurulu’na yönelik haksız ve hukuk dışı eylem, söz ve beyanları nedeniyle Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Haysiyet-Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir. Müyorbir Haysiyet-Disiplin Kurulu tarafından Arif SAĞ’dan yazılı savunma talep edilmiş, ancak Arif SAĞ yazılı savunmasında da mevzuat ve Tüzüğe aykırı söz ve beyanlarında devam etmiş, haksız tutumunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine Müyorbir Haysiyet Kurulu, ilgili mevzuat ve Müyorbir Tüzüğü gereğinde Arif SAĞ’ın üyelikten ihracına oy birliği ile karar vermiştir. Bu durum meslek birliklerince bilinen ve gerektiği zaman uygulanan bir durumdur. Nitekim sayın Arif SAĞ da kendi imzası ile Mesam Yönetim Kurulu kararı ile Mesam tüzüğüne uygun olduğu söylenerek Faruk DEMİR, Ali Rıza BİNBOĞA ve Burhan BAYAR'ı haysiyet kuruluna sevkederek üyelikten ihraç etmişlerdir.

Ayrıca sayın Arif SAĞ son günlerde basın da iddia ettiği gibi Müyorbir kurucu üyesi değildir, Müyorbirin kuruluşunda yer alan 51 üyenin arasında da bulunmamaktadır. Fakat Müyorbir’in 14 yıllık tarihinde oybirliği ile ihraç edilen tek üye Arif  SAĞ’dır. Arif SAĞ’ın üyelikten ihracında herhangi bir haksızlık, hukuka aykırılık yoktur. Müyorbir, Müyorbir Yönetim Kurulu hiçbir zaman ve hiçbir üyesi, hiçbir işlemi için hukuku gözardı etmemiştir, etmeyecektir.

MÜYORBİR - MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.