OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Ağlarda Paylaş:

1) ​Mahkemece olağanüstü genel kurul toplantısını yapmakla görevlendirilmiş Heyetimiz, görev tanımlaması gereği sadece olağanüstü genel kurul toplantısının sağlıklı bir şekilde yapılmasını temin etmekle görevli olup, bunun haricinde halen görevi başında bulunan yönetim kurulunun yetki ve görevi içinde bulunan herhangi bir hususta (örneğin dağıtım vs.) işlem tesis etmeye yetkili değildir. 

 

2) Genel kurula şehir dışından katılacak üyelerin konaklama ve yol masraflarının, genel kurulda bu yönde alınmış bir karar olmadığından, meslek birliği tarafından karşılanamayacağını,

 

Sayın üyelerin bilgilerine saygıyla arz olunur. 

 

ALİ TEKİNTÜRE

PROF. DR. SAVAŞ BOZBEL

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.