MÜYORBİR 9. OLAĞAN GENEL KURUL DAVET VE BİLDİRİMİ

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL DAVET VE BİLDİRİMİDİR.

 

Sayın Üyemiz, 

 

MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin 9. OLAĞAN GENEL KURULU Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’ ün ilgili hükümleri gereğince; 1. toplantı 03 Mart 2017 CUMA günü saat 11:00’de MÜYORBİR Merkezi’nde (Birlik Merkez adres bilgisi antetli kağıtta mevcuttur.), 1.toplantıda genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 2. GENEL KURUL TOPLANTISI 14 Mart 2017 SALI günü SAAT 11:00’de, UĞUR MUMCU CADDESİ, NO.8 AKATLAR-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresindeki MKM-MUSTAFA KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ’nde yapılacaktır.

Genel Kurul’a mutlaka katılmanızı (MÜYORBİR Tüzük madde 19 gereği özür bildirmeksizin peş peşe üç Genel Kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşürülür), mazeretiniz sebebi ile katılamayacak olmanız halinde “mazeretinizi” yazılı ve imzalı şekilde Genel Kurul tarihinden önce MÜYORBİR’ e bildirmenizi ya da bir başka  “asıl” üyeye NOTER ONAYLI VEKALETNAME (VEKALETNAME metni www.muyorbir.org.tr da mevcuttur) vererek GENEL KURUL’ da temsil edilmenizin gerektiğini önemle hatırlatırız.

Not:

GENEL KURUL katılım/kayıt sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur.

GENEL KURUL katılım/kayıt sırasında girişte yığılma olmaması için kayıt süresi içerisinde salonda olmanız rica olunur.

Saygılarımızla,


MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

BURHAN ŞEŞEN

BELKIS AKKALE

EDİP AKBAYRAM

HÜSEYİN TURAN

KUBAT

METİN ÖZÜLKÜ

ONUR AKIN

SUAVİ

TOLGA SAĞ

 

 

MÜYORBİR - MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1. Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2. Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 2 Yazman seçimi (Divan heyetinin seçimi)

3. Mart 2015 – Mart 2017 8. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4. Mart 2015 –Mart 2017 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun (Yönetim Kurulu’nun ibrasının ) Genel Kurul’un oyuna sunulması.

5. Mart 2015 –Mart 2017 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun okunması.

6. Mart 2015 – Mart 2017 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun (Denetleme Kurulu’nun ibrasının ) Genel Kurul’un oyuna sunulması.

7. Mart 2015 - Mart 2017 Dönemi Haysiyet ve Disiplin Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması.

8. Mart 2015 - Mart 2017 Dönemi Teknik Bilim Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması.

9. MÜYORBİR 2017 - 2019 tahmini bütçesinin okunması ve Genel Kurul’un tartışma ve görüşüne açılması.

10. MÜYORBİR 2017 - 2019 tahmini bütçesinin Genel Kurul’un oyuna/onayına sunulması, oylanması.

11. Tüzük değişikliği önergesinin görüşülmesi, oylanması.
      Bkz: TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ, www.muyorbir.org.tr (14 Şubat 2017 itibariyle)

12. Denetleme Kurulu Yönergesi’nin Genel Kurul’un görüş ve oyuna sunulması.

13. Haysiyet ve Disiplin Kurulu Yönergesi’nin Genel Kurulu’n görüş ve oyuna sunulması

14. Teknik Bilim Kurulu Yönergesi’nin Genel Kurul’un görüş ve oyuna sunulması.

15. MÜYORBİR’in dijital ve mobil alanda, meslek birliği olarak üyeleri adına toplu lisanslamaya devam edip, etmemesi, üyelerin dijital ve mobil alandaki haklarını doğrudan kendilerinin takip edip, etmemesi hususunun Genel Kurul’un görüş ve oyuna sunulması.

16. Dağıtım Yönergesi’nin Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, Genel Kurul’un oyuna sunulması.

17. ÜYELİK YÖNERGESİNİN Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, Genel Kurul’un oyuna sunulması.

18. GENEL KURUL’a ve Yönetim Kurulu tarafından yapılacak üye bilgilendirme toplantılarına, toplantı yapılacak şehrin dışından katılan üyelerin yol masraflarının MÜYORBİR tarafından karşılanmasına ilişkin önergenin Genel Kurul’un oyuna sunulması.

19. MÜYORBİR üst kurulları üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin yönergenin Genel Kurul’un görüş ve oyuna sunulması.

20. Mahsuplaşma ile ilgili Yönerge

21. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

22. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

23. Haysiyet Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

24. Teknik Bilim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

25. Dilek ve temenniler

26. Kapanış

Ek:

  1. MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Asıl Üye Listesi
Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.