Müzik yapımcılarına yönelik dijital lisanslama çalışmaları hakkında

Sosyal Ağlarda Paylaş:

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere, meslek birliğimizin genel kurulunda alınan karar kapsamında üyelerimizin albüm ya da tekli icra ettikleri şarkıların Youtube, Deezer, Spotify vb dijital mecra satışları ile ilgili olarak (üyelerimizin albümlerini çıkaran yapımcı şirketlerle veya yapımcı şirketlerin dijital dağıtım haklarını verdikleri şirketlerle) Meslek birliğimizce lisans sözleşmeleri yapılmakta ve (üyelerimizin müzik yapımcıları ile imzaladıkları albüm sözleşmelerinde anlaştıkları paylaşım oranlarına ilave olarak ve üyelerimizin müzik yapımcıları ile imzaladıkları albüm sözleşmelerinde anlaştıkları paylaşım oranlarını etkilemeksizin) + KDV lisans bedeli alınmakta ve ilgili yapımcılarca verilen satış ve kullanım listelerine uygun şekilde hak sahibi üyelerimize dağıtılmaktadır.

 

MÜYORBİR ile bu alanda lisans sözleşmesi imzalayan ve + KDV lisans bedeli ödeyen, lisanslı yapım şirketleri Meslek Birliğimiz web sitesinde yer almaktadır.

 

Bazı müzik yapımcısı şirketlerin (MÜYORBİR ile lisans sözleşmesi yapmadıkları & MÜYORBİR’e dijital alanla ilgili herhangi bir lisans bedeli ödemedikleri halde) Youtube, Deezer, Spotify vb. dijital mecra satışları ile ilgili olarak sanatçılara “dijital satışlarla ilgili haklarınızı MÜYORBİR’e ödüyoruz” şeklinde beyanda bulundukları üyelerimiz tarafından meslek birliğimize iletilmektedir bu nedenle, konuyla ilgili bazı detayları siz üyelerimize bildirmek zaruret olmuştur.

 

Herhangi bir müzik albümünün, albümdeki şarkıların müzik yapımcısı şirketler tarafından Youtube, Spotify, Dezeer vb. dijital mecralarda satış ve kullanıma sunulması için öncelikle yapımcının sanatçı ile sözleşme imzalaması ve müzik eserleri icralarına ilişkin mali hakların müzik yapımcısı tarafından FSEK m.52’ye uygun şekilde devir alınması (ruhsat, muvafakat, devir) gerekir.

 

Meslek birliğimizin, üyelerimiz sanatçının yerine geçerek herhangi bir albüm ya da şarkıyla ilgili olarak müzik yapımcılarına gerek fiziki gerekse dijital albüm/single piyasaya çıkarılması hususunda izin, ruhsat, devir vb. hak ve yetki vermesi söz konusu değildir. FSEK kapsamında gerek fiziki gerekse dijital albüm/single piyasaya çıkarılması hususunda izin ve ruhsatları müzik yapımcısı mutlaka doğrudan sanatçıdan almakla yükümlüdür.

 

Meslek birliğimizin bazı müzik yapımcıları ile yapmış olduğu (dijital mecra gelirlerinden + KDV’lik kısmın MÜYORBİR’e ödenmesi ile ilgili uygulama ve sözleşmeler) öncelikle üyemiz sanatçı ile arasında FSEK md.52’ye uygun sözleşme (devir, ruhsat, izin) bulunan yani albüm ve içerdiği icralar üzerinde yasal şekilde fonogram yapımcısı sıfatını haiz yapımcıların sanatçıları ile aralarındaki sözleşmede yazılı gelir/kazanç paylaşım oranına ilave (ayrıca) olarak + KDV’lik kısmın MÜYORBİR’e ödenmesi ile ilgili ve sınırlıdır. Başka bir deyişle müzik yapımcısının MÜYORBİR’e dijital alanla ilgili gelirler üzerinden + KDV (asgari tutardır bu) ödemesi üyelerimiz sanatçılar ile müzik yapımcıları arasındaki sözleşmeler ve anlaşmalarda kararlaştırılan pay ve ödemeleri etkilemez, ortadan kaldırmaz. Keza, müzik yapımcısının sanatçıyla sözleşme yaparak ve sanatçıdan FSEK md.52’ye uygun izin almak yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Müzik yapımcısı şirket MÜYORBİR’e dijital alanla ilgili gelirler üzerinden + KDV (asgari tutardır bu) ödeme yapsa dahi, üyelerimiz sanatçı + KDV’den daha yüksek bir oranı müzik yapımcısından talep etmek ya da etmemek hakkına sahiptir.

 

Bilindiği üzere kaset & CD devri sona ermiş, yerini dijital mecra almıştır. Müzik yapımcıları ile yeni albümleri için sözleşme imzalarken sanatçılar (üyelerimiz) kariyer ve başarılarına göre dijital mecra gelirlerinden yapımcıları ile anlaştıkları oranlarda pay ve ücret almaktadırlar.

Ancak, geçmişte çıkan albümler bakımından sanatçıların mağduriyetleri devam etmekte, eski albümleri ellerinde bulunduran (eski albümlerin yapımcısı olan  veya albümleri devir alan şirketler) yapımcıların  bir kısmı  albümleri (albümlerdeki şarkıları ) Youtube, Spotify, Dezeer vb. dijital mecralarda satmakta ve gelir etme etmekte fakat bu albümleri icra eden, okuyan sanatçılara herhangi bir ödeme yapmamaktadır bu durum özellikle eski albümler bakımından pek çok sanatçının dijital mecra gelirlerinden mahrum kalmasına ve  mağdur olmasına yol açmaktadır.

 

Müzik eseri icralarının dijital platformlarda yayın ve kullanımına ilişkin olarak Meslek Birliğimiz ile sözleşme imzalayan şirketlerden AVRUPA MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON YAYINCILIK TİC. A.Ş[1].’nin (01.01.2016 tarihinden sonraki kullanımlara yönelik olarak imzalanan 01.01.2016 tarihli sözleşmeyi ihlal etmesi)  dijital kullanım raporlarını meslek birliğimize sunmaması ve Meslek Birliğimize ödemekle yükümlü olduğu borçlarını ödememesi sebebiyle anılan sözleşme Meslek Birliğimiz tarafından (BEŞİKTAŞ 15.NOTERLİĞİ’nin 04.02.2020 tarih ve 01929 yevmiye sayılı FESİH İHBARI ile ) fesih edilmiştir.

 

AVRUPA MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON YAYINCILIK TİC. A.Ş.’nin 04.02.2020 tarihi öncesi borçlarına ilişkin olarak gerekli yasal süreç başlatılmıştır.

 

Ancak, 04.02.2020 tarihi sonrasına ilişkin olarak meslek birliğimiz tarafından AVRUPA MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON YAYINCILIK TİC. A.Ş.’ne herhangi bir lisans verilmeyecek, sözleşme imzalanmayacaktır.

 

Bu nedenle, AVRUPA MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON YAYINCILIK TİC. A.Ş.’de albümleri, şarkıları olan üyelerimizin (04.02.2020 tarihi sonrasına ilişkin olarak)  doğrudan kendi avukatları vasıtası ile yasal işlem yapmak ve haklarını talep etmek hak ve yetkileri olduğunu ilgili üyelerimizin bilgisine sunarız. 02.07.2020

 

 

Saygılarımızla,

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bahsi geçen husus, Avrupa Müzik Yapım Prodüksiyon Yayıncılık Tic. A.Ş. tarafından temsil edilen yapım firmalarını da kapsamaktadır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.