Müzik Sektöründe Dev Birleşme

Sosyal Ağlarda Paylaş:
Müzik alanında yer alan dört meslek birliği - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği(MSG), Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR)-  27-28 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirdikleri toplantı neticesinde ortak lisanslama konusunda anlaşmaya vardılar. Yapılan anlaşmaya göre kurulacak olan Ortak Lisanslama Birimi ile müzik alanında hem kullanıcı hem de eser sahipleri ve bağlantılı haklar açısından adil, çağdaş ve kolay uygulanabilir bir lisanslama sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
 
Yapılan toplantı neticesinde dört meslek birliği arasında imzalanan protokol aracılığıyla Radyo, TV ve umumi mahaller başta olmak üzere Meslek Birliklerinin görev ve faaliyet alanına giren lisanslama çalışmalarının Meslek Birlikleri adına oluşturulacak bir birim tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
 
Mevcut 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca ayrı ayrı sürdürülen lisanslama çalışmaları,  hak sahiplerini korumak bakımından yeterince etkin olmadığı gibi kullanıcılar açısında da ayrı ayrı kurumlardan izin almak gibi sorunlara neden olmakta idi.
 
Sapanca toplantısında bu durumu değerlendiren taraflar,  lisanslama çalışmalarını ortak bir lisanslama birimi (OLB) çatısı altında yapmayı kararlaştırarak bir protokol imzaladılar.
 
5 yıllık süre için geçerli olacak protokole göre kullanıcılar tek bir merkeze başvurarak müzik kullanımları için gerekli izinleri alabilecekler. Dört Meslek Birliği,  Radyo, TV ve umumi mahallerin müzik kullanım  lisanslama çalışmalarını tek bir merkezden yürütecekler. Böylece müzik kullanıcıları karşılarında tek bir muhatap bulacaklar ve ayrı ayrı meslek birliklerinin kapısına gitme gereği duymayacaklar.
 
Dört Meslek Birliği, müzik kullanan ancak gerekli izinleri almaktan kaçınan kullanıcılara yönelik hukuki takipleri de birlikte yapacaklar.
 
Protokol buna ek olarak,  Meslek Birliklerinin yasa ve diğer mevzuatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında da ortak hareket etmesini öngörüyor. Meslek Birliklerinin yönetim kurulları en geç üç ayda bir ortak toplantılarını yaparak protokolün amaçlarına ulaşması için gerekli çalışmaları birlikte sürdürecekler.
 
Müzik alanında mevcut hak kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen bu girişim sayesinde hak sahiplerinin gelirlerindeki artışa paralel olarak kültürün ve yaratıcılığın gelişimine de katkıda bulunulacak.
Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.