MÜYORBİR Yetki Belgesi hakkında

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR Yetki Belgesi hakkında

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; müzik kullanımının dijital & mobil mecralarda yaygınlaşması, şarkıların, kliplerin internette yaygın yayını, Web TV, Web radyo, yeniden iletim gibi vb. lisanslama alanında yeni iş modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler gereği MÜYORBİR yetki belgesinin güncellenmesi gerekmiştir. 

Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, “yenilenmiş yetki belgesi”ne Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun meslek birliklerine verdiği yetkiler dışında, ilave herhangi bir hak ve yetki eklenmemiştir.  Bunun yanısıra;

1) Meslek birliklerinin tümü için mevzuat, yetki belgesi yönetmeliği aynıdır, meslek birliği - üye arasındaki hukuki ilişki tüm müzik meslek birlikleri arasında hiçbir farklılık göstermez. 

2) Üye, üyelik, üye ile meslek birliği arasındaki hukuki ilişki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda, Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkında Tüzük'te ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı Yetki Belgesi Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

3) Üye ne imzalamış olursa olsun; 
a) Dilediği zaman meslek birliği üyeliğinden ayrılmak,
b) Dilediği zaman yetki belgesinde verdiği hak ve yetkileri  geri almak 
hak ve yetkisine kanunen sahiptir, bunun önüne geçmek mümkün değildir. 

4) Meslek birlikleri, hiçbir zaman bir üyenin eser, icra ya da fonogramını reklam, sinema, dizi vb. yapımların kullanımına doğrudan izin vermez, veremez, herhangi bir eser, icra ve fonogram için yeni bir kullanım oluşturamaz. 

5) Meslek birliklerine verilen yetki;
a) Piyasaya çıkan bir albüm ya da şarkının televizyon, radyo vb. yayın mecralarından kaynaklı mali hakların tahsilini kapsar.
b) Eser, icra ya da fonogram sahibi tarafından eğer bir eserin dizi, sinema, reklam vb. yapımda kullanımına izin verilmiş ise, bu kullanım sonrası doğan mali hakların tahsil yetkisini kapsar.
c) Eser, icra ve fonogramların otel, cafe, bar vb umumi mahallerde temsil ve kullanımından doğan mali hakların tahsil yetkisini kapsar.
d) Dijital & mobil kullanımda MESAM ve MSG gibi MÜYORBİR de lisans anlaşması yapabiliyor (Türkcell, TTNET, Avea vb.) Ancak MÜYORBİR’in yaptığı bu anlaşma sanatçı-yapımcı arasındaki sözleşmeyi ortadan kaldırmaz. Sanatçı-yapımcı arasında yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yapımcı üzerinden alacağı telife ek olarak yapımcının dijital gelirinden belirli bir oranda sanatçıya ek gelir sağlamayı amaçlar. 
Bunun yanısıra yapımcı-sanatçı ilişkisinin kalmadığı durumlarda sanatçının hak kaybını önler. 
Üyelerimiz yapımcıları ile yapacakları anlaşmalarda “MÜYORBİR haklarım saklı kalmak kaydıyla”, “ MÜYORBİR haklarıma ek olarak yapımcıdan % X ek telif ödenecektir” gibi ibareler koydurma hakkına sahiptir.

6) Bazı detay-teknik tanımlar dışında tüm meslek birliklerinin yetki belgeleri aynı hak ve yetkileri içerir, tüm müzik meslek birliklerine aynı hak ve yetkileri içeren yetki belgeleri verilmektedir.

7) Meslek birlikleri yetki belgelerini keyfi hazırlayamazlar, yetki belgesi yönetmeliği, FSEK,  Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkında Tüzük vb. mevzuatlar vardır ve buna uygun hazırlanır.

8)MÜYORBİR'in gönderdiği yetki belgesi, detaylandırılmış, tanımlanmış ve güncellenmiş bir yetki belgesidir; standart hak ve yetkileri içerir, FSEK'in meslek birliklerine tanıdığı yetkileri içerir. (üye dilediği zaman istifa hakkına sahiptir) 

9) MÜYORBİR Yetki Belgesi süresi ilgili Bakanlık yönetmeliğinde yazan en az süreli yani 5 yıldır.

Özetle, MÜYORBİR Yetki Belgesi; üyelerimizin şarkılarının MÜYORBİR tarafından; herhangi bir müzik albümünde kullanımına izin vermeyi, herhangi bir reklam filminde, sinema filminde, TV dizilerinde kullanımına izin vermeyi kapsamaz. 

Yetki belgesi üyelerimizin kendi karar ve imzaları ile piyasaya sundukları şarkılarının (müzik eseri icralarının) TV, radyo, internet, dijital & mobil mecralarda, cafe, bar, disko, alışveriş merkezi vb. umumi mahallerde kullanılması halinde; MÜYORBİR’in üyelerimiz adına lisanslama yapmasına, tahsilat yapmasına ve bu hakların alınması için üyelerimiz adına yasal işlemler yapmasına yöneliktir. Üyelerimizin haklarını onun en fazla lehine olacak şekilde almasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu nedenle üyelerimizin yetki belgesi konusunda hukuki tereddütlerinin olmaması gerektiğini bildiririz.

 

Saygılarımızla,

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.