MÜYORBİR GENEL KURUL TOPLANTISI

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayın Üyelerimiz

Meslek Birliğimiz “MÜYORBİR”in  6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 16 Mart 2011 Çarşamba günü olarak belirlenmiştir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanması beklenmediğinden ikinci toplantı 23 Mart 2011 tarihinde düzenlenecektir.

Değerli Üyelerimiz,

Meslek Birliğimizin 6. Olağan Genel Kurulu’na katılmanız büyük önem taşımaktadır. Özellikle bundan önce 2 kez Genel Kurul Toplantılarına katılmayan üyelerimiz bu kez de katılmazlarsa birlik tüzüğümüzün 19. maddesinin d bendi gereğince üyelikten düşürülecektir. Mazereti nedeniyle gelemeyecek olan üyelerimiz, noter aracılığıyla Genel Kurul’a katılacak bir başka MÜYORBİR asil üyesine vekalet vermek ve bu şekilde Genel Kurul’da kendisini temsil ettirmekle yükümlüdür. Bir üye, vekalet yoluyla yalnız bir üyeyi temsil edebilir.

Genel Kurul’da oy kullanma, MÜYORBİR kurullarına seçme ve/veya seçilme hakkı yalnızca Asil üyelere aittir.

Bilgilerinize sunulur.

                                                                                  Saygılarımızla

                                                               MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                   Ahmet KOÇ

Tarih: 23 Mart 2011

Yer: Harbiye/ İstanbul Kongre Merkezi

Saat: 13.00

GÜNDEM

1) Açılış ve Saygı Duruşu

2) Divan Başkanlığına Başkan, Üye ve Katip Seçimi

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Genel Kurul’a sunulması

4) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Genel Kurul’a sunulması

5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Genel Kurul’un görüş ve

tartışmasına sunulması ve her iki Kurul’un ibrası

6) Haysiyet Kurulu Raporunun Okunması, Genel kurul’a sunulması ve ibrası

7) Teknik Bilim Kurulu Raporunun Okunması, Genel kurul’a sunulması ve ibrası

8) Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması ve Genel kurul’un tartışma, görüş ve onayına sunulması

9) Üyeler tarafından Divan’a sunulacak öneri ve yönergeler

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

11) Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

12) Haysiyet Kurulu Üyelerinin Seçimi

13) Teknik Bilim Kurulu Üyelerinin Seçimi

14) Dilek ve Temenniler

15) Kapanış

*Genel Kurul’a katılacak üyelerimizin toplantıya refakatçi getirmemeleri önemle rica olunur.

*Genel Kurul Basın’a kapalıdır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.