MÜYORBİR 10. OLAĞAN GENEL KURUL DAVET VE BİLDİRİMİ

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL DAVET VE BİLDİRİMİDİR.

 

Sayın Üyemiz,   

 

MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin 10. OLAĞAN GENEL KURULU Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’ün ilgili hükümleri gereğince; 1. genel kurul toplantısı 12 Mart 2019 Salı günü saat 11:00’de MÜYORBİR Merkezi’nde (Birlik Merkez adres bilgisi antetli kağıtta mevcuttur.), 1. toplantıda Genel Kurul için yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 2. GENEL KURUL TOPLANTISI 26 Mart 2019 SALI günü SAAT 11:00’de, UGUR MUMCU CADDESİ, NO.8 AKATLAR-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresindeki MKM-MUSTAFA KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ’nde yapılacaktır.

Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük’ün 24.maddesi gereği bilgilerine arz olunur.

Not:

  • Genel Kurul’a mutlaka katılmanızı (MÜYORBİR Tüzük madde 19 gereği özür bildirmeksizin peş peşe üç Genel Kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşürülür), mazeretiniz sebebi ile katılamayacak olmanız halinde “mazeretinizi” yazılı ve imzalı şekilde Genel Kurul tarihinden önce MÜYORBİR’e bildirmenizi ya da bir başka “asıl” üyeye NOTER ONAYLI VEKALETNAME (VEKALETNAME metni muyorbir.org.tr da mevcuttur) vererek GENEL KURUL’da temsil edilmenizin gerektiğini önemle hatırlatırız.
  • GENEL KURUL katılım/kayıt sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur.
  • GENEL KURUL katılım/kayıt sırasında girişte yığılma olmaması için kayıt süresi içerisinde salonda olmanız rica olunur.

Saygılarımızla, 08.02.2019


MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

BURHAN ŞEŞEN                     

BELKIS AKKALE                  

A. EDİP AKBAYRAM                

HÜSEYİN TURAN

METİN ÖZÜLKÜ

ONUR AKIN    

M. SUAVİ SAYGAN           

SUZAN KARDEŞ            

TOLGA SAĞ

 

 

MÜYORBİR - MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1. Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2. Divan Başkanı, divan başkan yardımcısı ve 2 divan yazman üyesi seçimi (Divan heyetinin seçimi)

3. MÜYORBİR-Mart 2017 – Mart 2019 9. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4. MÜYORBİR-Mart 2017 –Mart 2019 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun (Yönetim Kurulu’nun ibrasının) Genel Kurul’un oyuna sunulması.

5. MÜYORBİR-Mart 2017 –Mart 2019 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun okunması.

6. MÜYORBİR-Mart 2017 – Mart 2019 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun (Denetleme Kurulu’nun ibrasının) Genel Kurul’un oyuna sunulması.

7. MÜYORBİR-Mart 2017 - Mart 2019 Dönemi Haysiyet ve Disiplin Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması.

8. MÜYORBİR-Mart 2017 - Mart 2019 Dönemi Teknik Bilim Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması.

9. MÜYORBİR Mart 2019 – Mart 2021 tahmini bütçesinin okunması ve Genel Kurul’un tartışma ve görüşüne açılması.

10. MÜYORBİR Mart 2019 – Mart 2021 tahmini bütçesinin Genel Kurul’un oyuna/onayına sunulması, oylanması.

11. MÜYORBİR-Dağıtım Yönergesi’nin Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, Genel Kurul’un oyuna sunulması.

12. MÜYORBİR-Üyelik Kriterleri Yönergesi’nin Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, Genel Kurul’un oyuna sunulması.

13. MÜYORBİR-Mahsuplaşma Yönergesinin Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, Genel Kurul’un oyuna sunulması.

14. MÜYORBİR-Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

15. MÜYORBİR-Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

16. MÜYORBİR-Haysiyet Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

17. MÜYORBİR-Teknik Bilim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

18. Dilek ve temenniler.

19. Kapanış.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.