İnternet Ve Mobil Mecrada Yorumcu Ücret Ve Payı

Sosyal Ağlarda Paylaş:


Bilindiği üzere artık; internet ve mobil mecra (cep telefonları) şarkıların önemli kullanım ve satış alanlarından biri, hatta en önemlisi olmuştur.

TV, radyo, umumi mahaller vb diğer lisanslama alanlarında olduğu gibi; internet ve mobil mecrada da lisanslama, toplu hak yönetimi kapsamında meslek birlikleri tarafından yapılmaktadır.

Bu çerçevede TURKCELL, AVEA, VODAFONE, TTNET, POWERCLUP, DOĞAN ONLİNE vb internet ve mobil mecralar ile; eser, icra ve fonogramları temsil eden meslek birlikleri MÜYORBİR, MÜ-YAP, MESAM ve MSG arasında yıllık sözleşmeler imzalanmakta, bu şekilde eser, icra ve fonogramlar bu mecralarda kullanılmakta, yer almaktadır.

İnternet ve mobil mecra gelirleri meslek birlikleri arasında MÜ-YAP % 55, MESAM-MSG % 30 ve MÜYORBİR olarak paylaşılmakta ve bu şekilde üyelere dağıtılmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse; örneğin internet ya da mobil mecrada download edilen bir şarkıdan 100 TL gelir elde ediliyorsa bu gelirin 55 TL’si yapımcıya, 30 TL’si söz yazarı+besteciye ve 15 TL’si de yorumcuya ödenmektedir.

Bu noktada MÜYOBİR’in internet ve mobil mecra için belirlediği % 15 oranı asgari (en az) tutar olup; MÜYOBİR üyeleri yapımcı şirketler ile albüm sözleşmeleri imzalama sürecinde dilerler ise (MÜYORBİR vasıtası ile alacakları % 15’in dışında ayrıca)yapımcının % 55’lik internet-mobil payından da ödeme-pay talep etmek hakkına sahiptirler.

Yapımcılar, üyelerimize “Siz yorumcu haklarınızı zaten MÜYORBİR’den alıyorsunuz…” şeklinde bir beyanla yaklaşmaktadırlar. Ancak MÜYORBİR’in belirlediği % 15 oran internet ve mobil mecra asgari yorumcu pay ve ücretidir.

Üyelerimizin özellikle yeni albümlerinde ve yeni yapacakları albüm sözleşmelerinde; nasıl ki CD satışları ile ilgili belli bir pay ve ücret haklarını sözleşmeye, anlaşmaya konu etmekte oldukları şekilde aynen, internet ve mobil mecradaki satış ve kullanımlar için de bunu anlaşma ve sözleşmenin konusu yapmalarında hiçbir sakınca yoktur.

Bu noktada MÜYORBİR tarafından takip ve tahsil edilen asgari % 15 dışında, üyelerimiz yapımcısı ile anlaşması doğrultusunda sözleşmede bunu yazılı hale getirerek, % 15 MÜYORBİR’den ve ilave olarak yapımcı ile sözleşmesindeki oranı da yapımcıdan alacaktır.

MÜYORBİR HUKUK DANIŞMANI

Av. AYDIN KURBAN

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.