GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR-Müzik Yorumcuları Meslek Birliği 8.Olağan Genel Kurul
Davet ve Bildirimidir

Sayın Üyemiz,                                                                                               

MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin 8. Olağan Genel Kurulu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar hakkındaki tüzük ve MÜYORBİR tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince 1. toplantı 25 Mart 2015 Çarşamba günü 12:00’de Birlik Merkezi’nde (Birlik Merkez adres bilgisi antetli kağıtta mevcuttur), yeterli çoğunluk sağlanamaz ise (genelde 1. toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamaktadır) 2. toplantı 31 Mart 2015 Salı günü 12:00’de İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Genel Kurula mutlaka katılmanızı, katılamayacak olmanız halinde “mazeretinizi” yazılı ve imzalı şekilde genel kurul tarihinden önce Meslek Birliğimize bildirmenizi ya da bir başka “asıl” üyeye noter onaylı vekaletname vererek temsil edilmenizin gerektiğini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize arz ederiz.

Not :
. Kayıt sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur.
. Kayıt sırasında girişte yığılma olmaması için kayıt süresi içerisinde salonda olmanız rica olunur.
. 60 yaş ve üstü üyelerimiz ve engelli üyelerimiz içinde ayrı kayıt masası açılacaktır.
 
 
MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Adına
Burhan Şeşen
Başkan

 

 

 

 

MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ
8.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 
1.     Açılış ve Saygı Duruşu

2.     Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 2 Yazman seçimi

3.     2013 – 2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

4.     2013 – 2015 Denetleme Kurulu raporunun okunması

5.     2013 – 2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2013 – 2015 Denetleme Kurulu raporlarının Genel Kurul’a sunulması ve her iki kurulun ibrasının Genel Kurul’un oyuna sunulması

6.     2013 – 2015 Haysiyet Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması

7.     2013 – 2015 Teknik Bilim Kurulu raporunun Genel Kurul’a sunulması

8.     MÜYORBİR 2015 – 2016 tahmini bütçelerinin okunması ve Genel Kurul’un tartışma, görüş ve onayına sunulması

9.    Önerge ve yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması

10.  Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

11.  Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

12.  Haysiyet Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

13.  Teknik Bilim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

14.  Dilek ve temenniler 

15.  Kapanış

 

 

 

MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ
8.OLAĞAN GENEL KURUL PROGRAMI
31.03.2015
İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

 
11:00-12:00              Kayıt

12:05-16:00              Açılış

                                    Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

                                    Faaliyet Raporlarının ve Kurulların raporlarının okunması

                                    Önerge ve Yönergelerin sunulması

                                    Bütçe tasarısının  sunulması

16:00-17:00              Oylama

17:00                          Dilek ve Temenniler

                                    Kapanış Konuşması 
 
 
 
 
OTOPARK ve VESTİYER ücreti MÜYORBİR tarafından karşılanmaktadır. Kayıt esnasında size verilecek ücretsiz otopark fişini çıkışta vezneye göstermeniz gerekmektedir.

 
İstanbul Kongre Merkez adresi : Taşkışla Caddesi Harbiye 34367 İstanbul

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.