Dağıtım Yönergesi

Sosyal Ağlarda Paylaş:

v  Dijital ve Mobil mecralardan elde edilen lisanslama gelirleri ilgili dijital ve mobil kullanım raporlarına göre ayrı ayrı dağıtılır.

v  MÜYORBİR tarafından kullanım raporları elde edilen Televizyon ve radyolar,web tv ve web radyo ile ilgili gelirler lisanslı ve lisans bedelini ödemiş olan tv&radyo toplam kullanım raporlarına göre dağıtılır.

v  Kullanım raporu mevcut olmayan televizyon&radyo, web tv,web radyo lisanslama gelirleri kullanımı raporu mevcut olan/alınan(lisanslı ve/veya lisans bedelinin ödemiş olup olmamasına bakılmaksızın) toplam televizyon ve radyo kullanım raporlarına göre dağıtılır.

v  Kullanım raporu mevcut olmayan / alınamayan AVM, Otel, cafe-bar,disko,restoran vb. umumi mahallerden elde edilecek gelirler aşağıdaki şekilde dağıtılır :

    Ø  Gelirlerin %30’luk kısmı total dijital&mobil mecralardan elde edilen kullanım raporlarına göre dağıtılır.

      Ø  Gelirlerin %30’luk kısmı total tv&radyo kullanım raporlarına göre dağıtılır.

      Ø  Gelirlerin %40’luk kısmı ise tüm üyelere eşit şekilde paylaştırılmak sureti ile dağıtılır.

v  Her dağıtım döneminde toplam dağıtım tutarının (dijital&mobil&tv&radyo, umumi mahal ve benzeri tüm dağıtım tutarının) ’luk kısmı 60 yaş ve 60 yaş üstü (bizzat icracı vasfı taşıyan üyenin ayrıca üyelik tarihi üzerinden 6 aylık sürenin geçmesi gerekir) MÜYORBİR üyelerine dağıtılır. İş bu madde-uygulama varisleri ve müzik eserleri icraları üzerindeki mali hakları sözleşme ile devir alan kişi ve/veya kuruluşlara uygulanmaz.

v  İş bu dağıtım yönergesinde düzenlenmeyen hususlarda ve/veya dağıtım yönergesinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek öngörülemeyen hususların ve detayların çözümü konusunda Yönetim Kurulu oy çokluğu ile alacağı kararla yetki kılınmıştır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.