MÜYORBİR MURAHHAS ÜYE ATAMA KARARI

Sosyal Ağlarda Paylaş:

MÜYORBİR BAŞKANI AHMET KOÇ’UN BAŞKANLIK SIFAT ve GÖREVİ YANINDA GENEL KOORDİNATÖR SIFATI İLE MURAHHAS ÜYE OLARAK ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIDIR.

GEREKÇE

1-Müyorbir personelinin etkin çalışma ve verimliliği;

2-Lisanslama çalışmaları ile ilgili hazırlıklar ve kullanıcılar ile lisanslama çalışmalarına yönelik toplantı ve görüşmeler,

3-Lisanslı kullanıcılardan gelen toplantı ve görüşme talepleri,

4-MÜYAP, MESAM, MSG, MÜYA-BİR, MÜZİKBİR ve diğer meslek birlikleri ile; Telif ve bağlantılı hakların takip ve tahsilinin daha etkin hale getirilmesine, yasa ve uygulama eksikliklerinin, lisanslamanın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik müşterek hareket odaklı toplantı ve çalışmalar

5-Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Kullanıcıları temsil eden TUROFED, RATEM, TVYD, BMD, vb kurumlarla sürdürülmekte olan diyalog ve görüşmeler,

6-Mekanik albüm(CD) satışlarının oldukça azalması ve buna karşılık üye sayısının artması sebebi ile lisanslama gelirlerinin her geçen gün öneminin artması ve bu durumun yeni lisanslama çalışmalarını ve lisanslama gelirlerinin arttırılmasını zaruri hale getirmesi,

7-Meslek Birliğinin her geçen gün artan iş yükü karşısında ayda 2 kez gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarının yeterli olmaması,

8-Meslek Birliğinin verimli, etkin, istikrarlı; sürekli gelirlerini arttıran biçimde dinamik çalışması için,

Yönetim Kurulu içinden bir üyenin mesai ve aktif çalışma yapması; Müyorbir’e haftada 5 gün zaman ve mesai ayırması gerekmektedir. 

KARAR :

Yukarıda özetle anılan fiili gerekçeler ve Müyorbir Tüzüğü’nün 26.maddesi ve 28.madde b-şıkkı kapsamında Yönetim Kurulumuzun 21.06.2011 tarihli toplantısında Başkan AHMET KOÇ’un; 01.07.2011 tarihinden itibaren ve bir sonraki Müyorbir Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Başkanlık görevi yanında Genel Koordinatör Sıfatı ile “Murahhas Üye” olarak atanmasına, AHMET KOÇ’a iş bu Genel Koordinatörlük görevine ilişkin mesai ve hizmeti karşılığında 01.07.2011 tarihinden itibaren bir sonraki Müyorbir Genel Kurul tarihine kadar “Ücret” ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun iş bu kararı  RAMAZAN KUBAT, ONUR AKIN, EDİP AKBAYRAM, BELKIS AKKALE ve AHMET KOÇ,  ALİ EDİP KOCATEPE ve BURHAN ŞEŞEN’in  OYBİRLİĞİ ile  alınmıştır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.